Traction Avant Danmark

Traction Avant Danmark blev stiftet i 1982. Vi er en aktiv klub med mange aktiviteter af både social
og praktisk art. Klubben har over 200 medlemmer, som er fordelt i hele landet.

Vi arbejder for bevarelse og restaurering af vores historiske biler. Klubbens formål er at holde
bilerne kørende og levende - samt at danne fællesskab og netværk omkring vores interesse.